Folyamat alapú kockázatkezelés előadás a BACEE rendezvényén

2009 május 12

A bejegyzés megjelenésével egy időben tartom előadásomat a folyamat alapú kockázatkezelés, kiemelten a működési kockázatok kezelésének lehetőségeiről a BACEE és az ISACA közös rendezésű “Conference on Operational Risk in the Financial Sector 2009” rendezvényén.

Előadásomban bemutatom a kockázatok tudatos azonosítását lehetővé tevő folyamat alapú felmérést, és bemutatom, hogy a kockázatok kezelésének egyik módja lehet a folyamatok átszervezése, fejlesztése, és így a kockázatok proaktív megszüntetése.

Reklámok

Szembenézés a válsággal – döntsünk okosan (1. rész)

2009 február 8

Ahogy az egykor pénzügyi válságként indult jelenség világméretűvé vált, úgy váltak egyre idegesebbek, sőt ijedtek a vállalatok. A piacon rengeteg pánikreakciót, túlreagálást, bizalmatlanságot tapasztalhatunk, melyek csak egyre súlyosbítják a helyzetet. A legtöbb szervezet csodafegyverként a költségcsökkentést helyezi válságkezelési stratégiája középpontjába, miközben leállnak a korábban indított fejlesztések, illetve a munkaerőfelvétel. A kérdés csak az, hogy ez a megközelítés meghozza-e az elvárt eredményt, és milyen állapotban érik meg a szervezetek a válság végét.

A belső fejlesztések leállítása, a szervezeti stratégiák megvalósításában tett halasztások nem teszik lehetővé, hogy a szervezetek növeljék hatékonyságukat. Miközben a világ folyamatosan változik, addig fennáll a veszély, hogy ezen szervezeteknek a válság végére már nem lesz válaszuk a megújuló kihívásokra. Természetesen ilyen a válság kihívásai közepette a szervezeteknek alaposan meg kell gondolniuk, hogy a rendelkezésre álló anyagi erőforrásaikat hova fektetik, ugyanakkor érdemes mind a rövid-, mind hosszútávú célokat egyaránt figyelembe venni.

A válság által okozott kényszer ugyanakkor egy olyan lehetőség is, mely nem csak megengedi, hanem egyenesen megköveteli a szervezetektől, hogy átgondolják jelenlegi működésüket. Vajon mindent tökéletesen csinálunk? Milyen pontokon lehetne javítani, fejleszteni? Hol vannak szűk keresztmetszeteink? Erőforrásainkat megfelelően használjuk?

Olvass tovább »


10 legfontosabb üzleti kockázat (2009)

2009 január 19

Az Ernst&Young és az Oxford Analytica kiadásában jelent meg a 2009. évre vonatkozó kockázati jelentés, az ez évre várható üzleti kockázatokról.

A lista szerint a legfontosabb 10 kockázat a következő:

  1. Hitelkockázatok (hitelpiaci válság kockázatai) (2)
  2. Szabályozási megfelelés (1)
  3. Mélyülő gazdasági visszaesés (új)
  4. Környezetvédelmi kockázatok (9)
  5. Nem tradicionális új belépők (16)
  6. Költségcsökkentés (7)
  7. A szekértelem kezelése (11)
  8. Szövetségek és együttműködések kezelése (7)
  9. Üzleti modellek (új)
  10. Reputációs kockázat

Olvass tovább »


A kockázatmenedzsment kockázatai (második rész)

2009 január 18

Nagy kihívást jelent a kockázatkezeléssel foglalkozók számára, amikor saját tevékenységük kockázatait kell feltárni. A továbbiakban a főbb kockázatkezelési kockázatok kerülnek bemutatásra.

Kockázatok rossz felmérése: A kockázatmenedzsment alapvető kockázatát jelenti, amikor a kockázatokat felmérők túl-, vagy alulértékelnek bizonyos kockázatokat, vagy akár teljesen figyelmen kívül hagyják azokat. A kockázatértékelés sokszor a múltbéli és személyes tapasztalatokra épít, de ezen tapasztalatok nem képesek előrejelezni az újabb kockázatokat. Olvass tovább »


A kockázatmenedzsment kockázatai (első rész)

2009 január 16

A Harvard Business Review 2008 novemberi számában jelent meg néhány érdekes gondolat a vállalatok kockázatkezelő magatartásáról, az ezekhez kapcsolódó problémákról, melyeket érdemes továbbgondolni.

Az eredendő probléma mindig a szisztematikus, tudatos kockázatfelmérés és kezelés hiánya: általános probléma, hogy mindig azon kockázatok kezelése kapja a legmagasabb prioritást, melyek leginkább szem előtt vannak. Sajnos eközben elfeledkezhetünk azon kockázatainkról, melyek léteznek, akár nagyobb hatásúak is lehetnek, de előttünk rejtve vannak.

Sokszor ehhez a jelenséghez kapcsolódik egy-egy kockázat divatos megjelenése: ebben az esetben egy kockázat kezelése “slágertermékké” válik, és sok vállalat követve a trendet erőfeszítéseket tesz ezen kockázat kezelésére, még akkor is, ha ez adott esetben számukra nem is releváns kockázat. Ez egyértelműen az erőforrások pazarlása, és a kockázatkezelési költségek szükségtelen emelése, vagy még rosszabb esetben a helytelen felhasználása. Olvass tovább »


Mindennapi kockázataink – Harvard Business Review cikk

2008 december 23

Mindennapi kockázataink – A működési kockázatok kezelése” címmel jelent meg cikkem a Harvard Business Review magyar kiadásában. A cikk összefoglalja a működési kockázatok jelentőségét, felmérési és kezelési lehetőségeit, majd a folyamat alapú kockázatkezelés módszerét és példáit mutatja be.

Nem tudhatjuk, hogy szervezetünk kockázataiból mikor lesz ténylegesen veszteség – de felkészülhetünk rá.

A cikk szerzői változata letölthető innen, illetve megtalálható az elemzések között.

Az érintett szám további két, pénzügyi kockázatmenedzsmentről szóló cikket közöl:


Pénzintézeti kockázatok együttes kezelése

2008 október 15

Egy érdekes cikk került a kezembe, még 2003-ból, melyben a szerző arról értekezik, hogy nem szabad elválasztva kezelni a banki hitelezési és piaci kockázatokat, sőt mivel minden mögött ott áll a napi működés, ezért komoly szerepe van a működési kockázatoknak is. A szerző gondolatai igen aktuálisnak hatnak még most is, a hitelpiaci válság idején. A Basel II előírja a három kockázati kategória kezelését (illetve tőkefedezet képzését), de nem írja elő a kockázatok együttes kezelését. Olvass tovább »